Αρχική

Το Δίκτυό μας

Το CSR Hellas ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2000 για την διάδοση και εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην στρατηγική και στην λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών, ανεξάρτητα μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας.

Σήμερα αποτελούμε μία δυναμική ομάδα επιχειρήσεων που ηγούνται στην διαμόρφωση νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη και στην παραγωγή αξίας για όλους τους συμ-μετόχους, εργαζόμενους, μετόχους, πελάτες, προμηθευτές, τοπική κοινωνία και περιβάλλον, όπως και για την εθνική οικονομία και την κοινωνία εν γένει.

Συνεργαζόμαστε για την προαγωγή νέων ιδεών και επιχειρηματικών πρακτικών που βοηθούν στο μετασχηματισμό του οικονομικού μοντέλου και ενδυναμώνουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με άξονα την βιωσιμότητα και την υγιή κερδοφορία.

Είμαστε μέλος ενός ευρύτερου Ευρωπαϊκού Δικτύου του CSR Europe που αποτελείται από 42 Ευρωπαϊκά Δίκτυα και 10.000 μέλη επιχειρήσεις που λειτουργεί με κοινή αποστολή και όραμα (Ατζέντα 2030).

Πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Δραστηριότητα

Τα μέλη μας

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι κυβερνήσεις έχουν αναλάβει την ευθύνη να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας με τον καθορισμό εθνικών σχεδίων εφαρμογής, την ανάληψη δράσεων για τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος και την ενημέρωση προς τους πολίτες τους, ως προς τη σημασία αυτής της ατζέντας.