Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Ο κορυφαίος παγκοσμίως προμηθευτής εξειδικευμένων βιομηχανικών λύσεων βασισμένων σε ορυκτά

Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση

 

Βασικά Στοιχεία Ομίλου για το 2019

Πληροφορίες για την ΕΚΕ

Στην Imerys δεσμευόμαστε στις αρχές της  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), όχι μόνο επειδή είναι το σωστό, αλλά επειδή είναι βασικό στοιχείο για την επιχειρηματική μας ανάπτυξη και μετασχηματισμό. Επίσης, έτσι συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη στις περιοχές που εργαζόμαστε.

Σεβόμαστε το περιβάλλον στον οποίο δραστηριοποιούμαστε, αναγνωρίζουμε το ρόλο μας ως ενεργοί πολίτες, τις υποχρεώσεις προς τις χώρες και τις τοπικές κοινωνίες και το καθήκον να ενεργούμε ως υπεύθυνοι διαχειριστές του περιβάλλοντος.

Η δέσμευσή μας να είμαστε υπεύθυνος εταιρικός πολίτης υποστηρίζει τις σχέσεις μας με τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τις κυβερνήσεις και γενικότερα τους συμμετόχους μας. Το πρόγραμμά μας για την ΕΚΕ επιβλέπεται από μια Διευθύνουσα Επιτροπή υπό την προεδρία του CEO του Ομίλου, υπογραμμίζοντας το πόσο σημαντική είναι η ΕΚΕ για την Imerys.

SustainAgility, το πρόγραμμα ΕΚΕ της ΙΜΕRYS

Στόχος του Ομίλου Ιmerys είναι να ενσωματώσει περαιτέρω την ΕΚΕ στη στρατηγική του. Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του, ο Όμιλος θα συνεχίσει να ευθυγραμμίζει την προσέγγιση της ΕΚΕ ακολουθώντας το Διεθνές Πλαίσιο του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και τους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Στηρίζουμε τους εργαζόμενους, εξασφαλίζοντας ότι θα παραμένουν υγιείς και ασφαλείς, καλλιεργώντας ταλέντα, προωθώντας τη διαφορετικότητα, ενθαρρύνοντας τον κοινωνικό διάλογο και προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα

Φροντίζουμε τον πλανήτη, προστατεύοντας το περιβάλλον, προωθώντας την αποδοτικότητα μη ενεργειακών πόρων, σεβόμενοι τη βιοποικιλότητα, και ενεργώντας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Χτίζουμε το μέλλον, ενεργώντας με καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά, λειτουργώντας με δικαιοσύνη, διασφαλίζοντας μία υπεύθυνη αλυσίδα εφοδιασμού, αλληλοεπιδρώντας με τις τοπικές κοινωνίες και προωθώντας βιώσιμα προϊόντα και τεχνολογίες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πατήστε εδώ

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS