Διακυβέρνηση

Διακυβέρνηση

Ανώτατο όργανο του CSR HELLAS είναι η Γενική Συνέλευση μελών, η οποία εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή. Την ευθύνη της λειτουργίας του CSR HELLAS και της υλοποίησης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου έχει η ομάδα στελεχών του.

Όλα τα μέλη, που είναι ταμειακώς εντάξει, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, με έναν εκπρόσωπό τους και συναποφασίζουν για τους στόχους και τις δράσεις του CSR HELLAS, με βάση σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωστόσο, μόνο οι εκπρόσωποι της κατηγορίας των κυρίων μελών έχουν δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και έχει τριετή θητεία. Συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία και είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό των δράσεων του Δικτύου και την επίβλεψη της εφαρμογής τους.

Είναι τριμελής, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και έχει τριετή θητεία.

Ελέγχει τα πεπραγμένα του Δικτύου τόσο από πλευράς Δράσεων όσο και από πλευράς Εξόδων.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΛΕΞΙΟΥ_CSR_HELLAS_WEBSITE

Μαρία Αλεξίου

Πρόεδρος

Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

ΠΑΛΛΗ_CSR_HELLAS_WEBSITE

Αλεξάνδρα Πάλλη

Αντιπρόεδρος

Ε.Β.Ε.Α.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ_CSR_HELLAS_WEBSITE

Σταυρούλα Αγγελοπούλου

Γραμματέας

Όμιλος ΟΤΕ

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ_CSR_HELLAS_WEBSITE

Ιωάννα Σαπουντζή

Ταμίας

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ_CSR_HELLAS_WEBSITE

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Μέλος

ΣΕΒ

ΚΑΤΣΟΥΛΗ_CSR_HELLAS_WEBSITE

Κατερίνα Κατσούλη

Μέλος

Grant Thornton S.A.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ_CSR_HELLAS_WEBSITE

Νικόλας Αγγελόπουλος

Μέλος

INTERAMERICAN

Γραφείο Διοίκησης

Η ομάδα στελεχών του CSR HELLAS υποστηρίζει τη λειτουργία του, υλοποιεί τους στόχους του και φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ_CSR_HELLAS_WEBSITE

Αλέξανδρος Κωστόπουλος

Αν. Γενικός Διευθυντής

ΣΤΑΓΚΟΥ-ΜΠΕΛΛ_CSR_HELLAS_WEBSITE

Αριάδνη Στάγκου-Μπελλ

CSR & Communication Specialist

ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ_CSR_HELLAS_WEBSITE

Ελπίδα Θεοφιλίδη

Πρακτική Άσκηση

ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ_CSR_HELLAS_WEBSITE

Δημήτρης Δανηλάτος

Επιστημονικός Συνεργάτης

ΚΟΥΦΟΣ_CSR_HELLAS_WEBSITE

Βασίλης Κουφός

Υπεύθυνος Οικονομικών