Γίνε Μέλος

Γίνε Μέλος

To CSR HELLAS έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικού επιχειρηματικού σωματείου και δέχεται ως μέλη μόνο νομικά πρόσωπα.

Τα μέλη του διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ

Ως κύρια μέλη εγγράφονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζόμενους με δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Η τρέχουσα συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 1.500€ ετησίως.

ΑΠΛΑ ΜΕΛΗ

Ως απλά μέλη εγγράφονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζομένους χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Η τρέχουσα συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 750€ ετησίως.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Ως συνδεδεμένα μέλη εγγράφονται συλλογικοί φορείς και οργανώσεις χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Η τρέχουσα συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 750€ ετησίως.

Για να γίνει μια επιχείρηση ή ένας φορέας μέλος χρειάζεται:

  1. η συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής
  2. μια επιστολή, υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, που να δηλώνει την επιθυμία της επιχείρησης ή του φορέα να γίνει μέλος στο σωματείο και ότι έχει λάβει γνώση του Καταστατικού του CSR HELLAS
  3. αποστολή της αίτησης εγγραφής και της επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο info@csrhellas.org

Επικοινωνία

    Επιθυμώ να γίνω ΜέλοςΕίμαι απλός επισκέπτης του ΙστότοπουΕπιθυμώ Συνεργασία με το CSR HELLASΕίμαι Φοιτητής / Φοιτήτρια
    Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην παρούσα φόρμα είναι εμπιστευτικά και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση του CSR HELLAS σε ότι αφορά την επικοινωνία του με εσάς, ως αποστολέα, για το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το CSR HELLAS, δεν θα μοιραστεί ποτέ τα στοιχεία σας με τρίτους χωρίς την έγκρισή σας.
    Αποδοχή επεξεργασίας δεδομένων