Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η ΒΙΑΝΕΞ A.E. είναι μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα συγκρινόμενη όχι μόνο με τις ελληνικές, αλλά και με διεθνείς φαρμακοβιομηχανίες.

Με περισσότερα από 90 χρόνια εμπειρίας στο χώρο του φαρμάκου, η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε καταγράφει κορυφαίες επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει παραγωγή, εμπορία, εξαγωγή και διανομή φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Διαθέτει τέσσερα state-of-the-art, εξειδικευμένα εργοστάσια, με εξαιρετικές δυνατότητες σε όλο το φάσμα της παραγωγής φαρμάκου, ενώ αναβαθμίζει συνεχώς το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών επενδύοντας σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

Την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε εμπιστεύονται διαχρονικά μεγάλοι πολυεθνικοί φαρμακευτικοί οίκοι, συνάπτοντας συμφωνίες συνεργασίας με μεγάλη χρονική διάρκεια.

Ο τομέας των εξαγωγών αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., με το 62% της παραγωγής της εταιρείας να προορίζεται για εξαγωγή, σε 36 χώρες παγκοσμίως.

Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 1.200 άτομα, στην πλειονότητά τους υψηλής επιστημονικής ειδίκευσης, ενώ επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση και κατάρτισή τους.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Κάθε εταιρεία που έχει συναίσθηση της ευθύνης που της αναλογεί ξέρει ότι οφείλει κάθε της πράξη να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία, τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Αυτή είναι και η αρχή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που η ΒΙΑΝΕΞ έχει υιοθετήσει, καθ΄όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, προασπίζοντας την υγεία και συνεισφέροντας εμπράκτως στην ελληνική κοινωνία.

Η λέξη Υπευθυνότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με όλη τη φιλοσοφία και τις πράξεις της ΒΙΑΝΕΞ.

Οι αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας

 • Εταιρική Διακυβέρνηση
  Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης διέπει την καθημερινή λειτουργία της ΒΙΑΝΕΞ, ακολουθώντας τη νομοθεσία, τις κανονιστικές ρυθμίσεις, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα. Μαζί με τις αρχές της ΒΙΑΝΕΞ συνθέτουν την εικόνα της αξιοκρατίας και της διαφάνειας που διέπουν τις δράσεις της ΒΙΑΝΕΞ.
 • Αγορά
  Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων είναι κύριο μέλημά μας. Σήμερα, ο αριθμός των προϊόντων υπερβαίνει τα 200 (σε όλες τις φαρμακοτεχνικές μορφές τους) και τεκμηριώνει το εύρος της συνεργασίας αλλά κυρίως την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν τη ΒΙΑΝΕΞ οι γνωστές διεθνείς φαρμακευτικές εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται.
 • Ανθρώπινο Δυναμικό
  «Η μεγαλύτερη μας δύναμη, ο άνθρωπος».
  Η ΒΙΑΝΕΞ θεωρεί ότι το πολυτιμότερό της κεφάλαιο είναι οι άνθρωποί της. Επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, της οργάνωσης και των υπηρεσιών που παρέχει.
 • Κοινωνία
  Ένας πυλώνας σημαντικός για τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ είναι η κοινωνία.
  Η ΒΙΑΝΕΞ υποστηρίζει ενεργά ποικίλα προγράμματα, ενέργειες και δράσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο στη κοινωνία.
 • Περιβάλλον
  Μέσα από τα συστήματα και τις διαδικασίες πιστοποίησης που ακολουθεί η εταιρεία, παρακολουθεί τις επιδόσεις της και στο τομέα της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, θέτοντας συνεχώς νέους υψηλότερους στόχους πάνω σε θέματα περιβάλλοντος.

Η κουλτούρα των πολιτικών και πρωτοβουλιών της Βιώσιμης Ανάπτυξης υποστηρίζονται και από διαδικασίες που έχει εντάξει η ΒΙΑΝΕΞ στο σύστημά της με σκοπό να αναδεικνύεται η διαφάνεια και η υπευθυνότητα.

Η ΒΙΑΝΕΞ είναι πρεσβευτής βιώσιμης ανάπτυξης και μέλος σε πολλούς Οργανισμούς οι οποίοι μέλημά τους έχουν να προάγουν την Αειφορία και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας