Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

H Vodafone καταλύτης στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών

Η Vodafone Ελλάδας είναι μέλος του Ομίλου Vodafone, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους τηλεπικοινωνιών στον κόσμο, και λειτουργεί ως καταλύτης στην αγορά. Με μοναδική τεχνογνωσία και ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό, η Vodafone επενδύει στις πιο σύγχρονες και ανθεκτικές στο μέλλον ψηφιακές υποδομές, στηρίζει με αξιοπιστία τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων και συμβάλλει ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στη χώρα. Στα 27 χρόνια δραστηριοποίησης της στην Ελλάδα, η Vodafone οδηγεί την αγορά μπροστά και συνεχίζει να δημιουργεί οικονομική και κοινωνική αξία στη χώρα.

Οδηγούμε την Ελλάδα στην κοινωνία των Gigabit

Η Vodafone Ελλάδας διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά δίκτυα οπτικών στην Ελλάδα, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του πρώτου ευρείας κλίμακας δικτύου οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH), παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων, ενώ σχεδιάζει την επέκταση του δικτύου της σε περισσότερες περιοχές της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Παράλληλα αναπτύσσει περαιτέρω το ιδιόκτητο δίκτυό της νέας γενιάς FTTC – που ήδη λειτουργεί σε περιοχές της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Βόλου και της Πάτρας – στα Ιωάννινα, την Κοζάνη και τη Βέροια.

Προσφέρουμε συνολικές υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας

Η Vodafone παρέχει συνολικές υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που στηρίζουν αξιόπιστα τις καθημερινές ανάγκες των πελατών της με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σταθερής, κινητής, Internet και τηλεόρασης. Η Vodafone στέκεται επίσης δίπλα στις επιχειρήσεις και τον επαγγελματία ως αξιόπιστος συνεργάτης, με ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν την πληροφορική με τις τηλεπικοινωνίες, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, ανταγωνιστικότητα και ευελιξία τους.

Αναπτύσσουμε δίκτυα για ένα καλύτερο μέλλον

Η Vodafone πιστεύει ότι με τα δίκτυα και τις υπηρεσίες της μπορεί να συμβάλλει σε ένα καλύτερο μέλλον, ενδυναμώνοντας πολίτες και επιχειρήσεις με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Η εταιρία φιλοδοξεί να χτίσει μία ψηφιακή κοινωνία που θα επιταχύνει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, θα είναι ανοιχτή σε όλους και δεν θα επιβαρύνει τον πλανήτη. Έχει δεσμευθεί να βελτιώσει τις ζωές ενός δισ. ανθρώπων και να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα κατά 50% έως το 2025, λαμβάνοντας δραστικά μέτρα σε τρεις πυλώνες: Την ψηφιακή κοινωνία, την κοινωνική ενσωμάτωση για όλους και την προστασία του πλανήτη.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η Προσέγγισή μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Όραμα

Να λειτουργούμε ως καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη, να προωθούμε την ισότητα, να ενδυναμώνουμε πολίτες, επιχειρήσεις και την κοινωνία με την τεχνολογία και τις υπηρεσίες μας.

Εταιρικός Σκοπός

Σκοπός της Vodafone είναι αναπτύσσει δίκτυα για ένα καλύτερο μέλλον, δηλαδή να συμβάλει με τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες της σε ένα καλύτερο μέλλον, ενδυναμώνοντας πολίτες και επιχειρήσεις με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Μέσα από την δραστηριότητά της, η εταιρεία φιλοδοξεί να χτίσει μία ψηφιακή κοινωνία που θα επιταχύνει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, θα είναι ανοιχτή σε όλους και δεν θα επιβαρύνει τον πλανήτη. Με οδηγό τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η εταιρεία εφαρμόζει ολοκληρωμένα προγράμματα για την προώθηση μιας βιώσιμης κοινωνίας, παράγοντας σημαντική οικονομική και κοινωνική αξία στην Ελλάδα. Παράλληλα, μέσα από το Ίδρυμα Vodafone αξιοποιεί τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών ώστε να συνεισφέρει στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Στρατηγική

H στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone ευθυγραμμίζεται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε και λειτουργεί κάτω από τους πυλώνες: α) ψηφιακή κοινωνία, β) ισότιμη συμμετοχή και γ) βιώσιμος πλανήτης. Στόχος μας είναι να επηρεάσουμε θετικά τις ζωές 1 δισ. ανθρώπων σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Vodafone και να μειώσουμε στο ήμισυ το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Η βάση για τη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι η εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που έχουν ως σκοπό την υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας σε κάθε δραστηριότητά της.

Στη Vodafone είμαστε αισιόδοξοι για την επίδραση της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος. Εργαζόμαστε καθημερινά για τη διαμόρφωση μια ψηφιακής κοινωνίας ίσων ευκαιριών που θα στηρίξει την ανάπτυξη στην Ελλάδα και αναλαμβάνουμε διαρκώς νέες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε τη συνεισφορά μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της κοινωνίας.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS