Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η MYTILINEOS αποτελεί κορυφαία διεθνή βιομηχανική εταιρεία με δυναμική παρουσία και στις 5 ηπείρους. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Μεταλλουργίας, των Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, και της Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας.

Ο κύκλος εργασιών της το 2018 ξεπέρασε τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ απασχολεί περίπου 3.380 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους.

Ως Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 αποτελώντας μετεξέλιξη της παλαιάς μεταλλουργικής οικογενειακής επιχείρησης που λειτουργούσε ήδη από το 1908. Το 1995 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετέχοντας στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25.

Το 2017 η μητρική εταιρεία απορρόφησε τις θυγατρικές της Αλουμίνιον της Ελλάδος, ΜΕΤΚΑ και Protergia σε μια νέα ενιαία επιχειρηματική οντότητα, τη MYTILINEOS, ενισχύοντας την επιχειρησιακή της ευελιξία και ενδυναμώνοντας περαιτέρω τα οικονομικά της μεγέθη σε επίπεδο αγορών και χρηματοδότησης.

Το 2018 εξαγόρασε την ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ, που δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα των κραμάτων αλουμινίου και των προϊόντων τους. Το 2019 απέκτησε στρατηγικό ποσοστό στη νεοφυή εταιρεία ZEOLOGIC, που εξειδικεύεται στην παροχή καινοτόμων λύσεων στον τομέα επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων. Την ίδια χρονιά, η MYTILINEOS έγινε η μοναδική μέτοχος της METKA EGN, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη και κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων μεγάλης κλίμακας για τις παγκόσμιες αγορές ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας, από αυτόνομα ηλιακά πάρκα και εφαρμογές αποθήκευσης μέχρι πολύπλοκα υβριδικά έργα. Η MYTILINEOS δραστηριοποιείται επίσης στην εμπορία αερίου μέσω της MNG Trading, με κύριο στόχο την εξασφάλιση, εμπορία και διάθεση φυσικού αερίου, τόσο μέσω αγωγών μεταφοράς, όσο και σε υγροποιημένη μορφή (LNG).

Παράλληλα, ως υπεύθυνη επιχείρηση εφαρμόζει αδιάλειπτα την επιχειρηματική αριστεία και υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές, με πυλώνες την κοινωνική ευθύνη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η Αειφόρος Ανάπτυξη αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα της MYTILINEOS. Με όχημα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) εκφράζουμε τη δέσμευσή μας και συμβάλουμε ενεργά στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 (17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης). Η Ε.Κ.Ε. αποτελεί μια πολύπλευρη και σύνθετη πρακτική, και συνάμα μια διαδικασία αυτοβελτίωσης και αδιάκοπης μάθησης που χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συνειδητή αυτοδέσμευσή μας στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη συνεχή βελτίωση. Είναι στενά συνδεδεμένη με την ελαχιστοποίηση του Περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, την αύξηση της Κοινωνικής μας επίδρασης και προσφοράς καθώς και με την ενίσχυση της αρχής της πρόληψης/προφύλαξης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Ως βασικός μηχανισμός ανανέωσης της «κοινωνικής» αδείας λειτουργίας μας, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με την Επιχειρηματική μας Αποστολή: “Επιχειρούμε σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές, με ευρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό για το περιβάλλον και την κοινωνία. Στηριζόμαστε στο δυναμικό των ανθρώπων μας και δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, τους μετόχους, τους εργαζόμενους μας και την Ελληνική Οικονομία.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS