Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Attica Group), κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών για επιβάτες και φορτηγά στη Ανατολική Μεσόγειο. Εξυπηρετώντας 60 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (στις γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας και μεταξύ Μαρόκου – Ισπανίας) , οι θυγατρικές εταιρίες Superfast Ferries (SFF), Blue Star Ferries (BSF), Hellenic Seaways (HSW) &  Africa Morocco Link (AML), έχουν καθιερωθεί στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών στην Ευρώπη και είναι συνυφασμένες με το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Η Attica Group είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α: ATTICA) και είναι μέλος της Marfin Investment Group Συμμετοχών ΑΕ (MIG), διεθνούς εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου με έδρα την Ελλάδα και παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

O στόλος του Ομίλου αριθμεί 31 υπερσύγχρονα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία και ταχύπλοα, που προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών μεταφοράς σε επιβάτες, ΙΧ και φορτηγά. Δεν είναι μόνο οι πολυτελείς κοινόχρηστοι χώροι, που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες του επιβάτη, οι αξέχαστες γαστρονομικές εμπειρίες εν πλω και οι επιλογές διασκέδασης για όλες τις ηλικίες, αλλά και, επιπλέον, η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και η προσοχή στη λεπτομέρεια που έχουν εδραιώσει την Attica στον κλάδο της ναυτιλίας. Ο επαγγελματισμός και η εξειδίκευση σε συνδυασμό με το ζεστό χαμόγελο του προσεκτικά επιλεγμένου προσωπικού, συνεισφέρουν ώστε κάθε στιγμή εν πλω να αποτελεί για τον επιβάτη μία μοναδική εμπειρία ταξιδίου.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Για όλους εμάς στoν Όμιλο Attica η οικειοθελής μας δέσμευση να ενσωματώνουμε την Εταιρική Υπευθυνότητα και τις αρχές της βιωσιμότητας στις δραστηριότητές μας, συνδέεται με την σταθερή πεποίθηση μας ότι αυτό αποτελεί όχι μόνο καλή επιχειρηματική πρακτική, αλλά και ηθικό ζήτημα.

Διαχρονικά, σταθερή ρότα της στρατηγικής μας και μία από τις εταιρικές αξίες μας είναι η διατήρηση πρακτικών που προάγουν το “Ευ Επιχειρείν”, ανταποκρινόμενοι ουσιαστικά και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα στις ανάγκες των επιβατών μας, στην ανάπτυξη των εργαζομένων μας, στην πολύπλευρη συνεισφορά μας προς την κοινωνία και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Για τον Όμιλο μας η Εταιρική Υπευθυνότητα ορίζεται ως το “να υιοθετούμε υπεύθυνες πολιτικές και πρακτικές σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής μας λειτουργίας και να συνεργαζόμαστε αρμονικά με τους Κοινωνικούς μας Εταίρους”.

Η Υπευθυνότητα του Ομίλου μας πηγάζει τόσο από το όραμα και τις αξίες μας όσο και από την αυτοδέσμευσή μας σε πρότυπα και πολυσυμμετοχικές πρωτοβουλίες κοινωνικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας.

Υλοποιούμε σχέδιο Ανάπτυξης Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας (2018 – 2020) μέσω ποσοτικής αξιολόγησης, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήσαμε ποσοτικά το επίπεδο Εταιρικής Υπευθυνότητας και καθορίσαμε την επιδιωκόμενη επίδοση έως το 2020, θέσαμε συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους σε 7 Περιοχές Εταιρικής Υπευθυνότητας και αναγνωρίσαμε τις Περιοχές, υπο-Περιοχές και Διαστάσεις όπου πρέπει να εστιάσουμε. Καθορίσαμε 104 συγκεκριμένες μελλοντικές ενέργειες και υπεύθυνους εργαζομένους για κάθε ενέργεια στις 7 Περιοχές που αποτελούν το Σχέδιο Δράσης Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018-2020, τις οποίες έχουμε ενσωματώσει στους στόχους του Ομίλου.

Η Attica Group υπήρξε η 1η εταιρία στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας παγκοσμίως που εξέδωσε και συνεχίζει να εκδίδει Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI Standards του Global Reporting Initiative.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS