Νέα & Εκδηλώσεις

Cross-national Roundtable (27/10/20): Μετασχηματισμός Εφοδιαστικών Αλυσίδων σε Αλυσίδες Αξίας (EU SDG Summit)ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καθώς πλησιάζουμε στην προθεσμία που έχει τεθεί στην Ατζέντα 2030 για την επίτευξη των SDGs, το 2020, με μια νέα πρόκληση που έχει τη μορφή του COVID-19, άλλαξε δραματικά τη ζωή μας. Η παγκόσμια κρίση στην υγεία και οι επακόλουθες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, μας έκαναν να κατανοήσουμε βαθύτερα τον επείγοντα χαρακτήρα και την κρισιμότητα της μετάβασης σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, για το οποίο συζητά ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προετοιμάζοντας τα σχετικά πλαίσια και κανόνες. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για το πώς μπορούμε όλοι μαζί να ενεργήσουμε και να συνεργαστούμε με βάση κοινές αξίες και στόχους για να διαμορφώσουμε το μέλλον των επιχειρήσεων. Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε όλες τις λειτουργίες και τις στρατηγικές τους. Η εφοδιαστική αλυσίδα βρίσκεται στον πυρήνα του νέου επιχειρηματικού μοντέλου. Το γεγονός ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. οδηγεί την επικέντρωσή μας σε αυτές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο ενός ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναμένεται από όλες τις επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη τους τις πρόσφατες εξελίξεις και να υιοθετήσουν στρατηγικές και πρακτικές που ευθυγραμμίζονται με έναν νέο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο ρυθμός ανταπόκρισης της επιχειρηματικής κοινότητας είναι κρίσιμος για τη συνέχιση της δραστηριότητας και στην περίπτωση των ΜμΕ αποτελεί μια επιτακτική ανάγκη. Από τη μία πλευρά, οι μεγάλες επιχειρήσεις καλούνται να αγωνιστούν ώστε να διασφαλίσουν ζητήματα αξιοπρεπούς εργασίας και βιωσιμότητας στην εφοδιαστική τους αλυσίδα, ενώ από την άλλη, οι ΜμΕ, που δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις νέες απαιτήσεις, κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την αγορά. Πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτόν τον κίνδυνο; Παρά τις προηγούμενες προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τις ΜμΕ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, είναι αναγκαία η ανάληψη περαιτέρω δράσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους και να βοηθηθεί η μετατροπή τους σε πραγματικές αλυσίδες αξίας. Αυτό ενισχύεται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημικής περιόδου, η οποία είχε δραματικές επιπτώσεις στις ΜμΕ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ΜμΕ σήμερα; Πώς μπορούν οι ΜμΕ να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με τα επερχόμενα πλαίσια; Τι ενέργειες μπορούν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις για να υποστηρίξουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα  στην ανάπτυξη της βιωσιμότητάς τους; Ποια πρακτικά εργαλεία είναι διαθέσιμα για τις ΜμΕ ώστε να μπορούν να βελτιώσουν την επίδοση τους στο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και ανθρώπινο κεφάλαιο;Το συγκεκριμένο Roundtable θα καλύψει αυτά τα ερωτήματα συζητώντας την παρούσα κατάσταση των ΜμΕ, τις εξελίξεις από την E.Ε. και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι ΜμΕ από αυτές, παρέχοντας παράλληλα  προτάσεις για να καταστεί η εφοδιαστική αλυσίδα πιο βιώσιμη. Επιπρόσθετα, μέσω της παρουσίασης μιας μελέτης περίπτωσης (case study) ανάπτυξης ικανοτήτων εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας θα δώσει ένα πρακτικό παράδειγμα των δράσεων που μπορεί μια επιχείρηση να αναλάβει για  τη δημιουργία μιας πραγματικής αλυσίδας αξίας. Τέλος, θα παρουσιαστεί το εργαλείο «Ethos» που σχεδιάστηκε από το CSR HELLAS και την EUROCERT για να υποστηρίξει τις ΜμΕ στη χαρτογράφηση των ουσιωδών θεμάτων τους και στη μέτρηση της προόδου τους σε ζητήματα υπεύθυνης επιχειρήματικότητας.

Οι ομιλητές θα προέρχονται απο διάφορα πεδία, όπως φορείς ΕΚΕ, Πανεπιστήμια, Ιδρύματα και εταιρείες, προκειμένου να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα και να διερευνηθούν οι προκλήσεις, αλλά και οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής τους.

ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

  • Ενημερωθούν για το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και πώς αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ
  • Κατανοήσουν το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη βελτίωση της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής τους αλυσίδας
  • Μάθουν περισσότερα αναφορικά με καλές πρακτικές και διαθέσιμα εργαλεία που προσφέρονται για ΜμΕ
  • Αναγνωρίσουν κοινά ζητήματα και λύσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία πιο βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων.
Παρακολουθήστε το roundtable