Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

H Printec ηγείται στο χώρο της τεχνολογίας αυτοματοποίησης συναλλαγών, παρέχοντας λύσεις που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις να βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο συναλλάσσονται με τους πελάτες τους. Η εταιρία έχει παρουσία σε 16 χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με λύσεις που βοηθούν στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ανθρώπων.

Μέσα από μία μεγάλη γκάμα λύσεων και υπηρεσιών διευκολύνουμε επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες τους, και ταυτόχρονα να επιτυγχάνουν πιο αποδοτική λειτουργία και συμμόρφωση με τα κανονιστικά πλαίσια.

Οι λύσεις μας βρίσκονται πίσω από καθημερινές συναλλαγές: από την ανάληψη ή κατάθεση μετρητών σε ATMs, στην πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, έως λύσεις self service, παρέχουμε την τεχνολογία που επιτρέπει σε εκατοντάδες επιχειρήσεις στην Ευρώπη να ξεπεράσουν τις προσδοκίες των πελατών τους, ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιούν τη λειτουργία τους.

Με παρουσία 30 ετών και με περισσότερους από 900 ικανούς επαγγελματίες, η Printec είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες τεχνολογίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Printec ενσωματώνει την έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής ευθύνης σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη δεοντολογικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι αρχές της εταιρικής ευθύνης και αειφορίας αποτελούν μέρος της ευρύτερης φιλοσοφίας της εταιρίας και όχι μέρος της συμμόρφωσης ή της επικοινωνιακής πολιτικής. Στόχος μας είναι οι αρχές αυτές να ενσωματώνονται στη λειτουργία μας και στον τρόπο που δουλεύουμε σε όλες τις χώρες όπου έχουμε παρουσία. Το όραμά μας και κατ’ επέκταση η στρατηγική μας έχει διαμορφωθεί γύρω από τρεις βασικούς άξονες: τους ανθρώπους μας, την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε και στο ευρύτερο περιβάλλον.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS