Τα Μέλη μας

PwC_fl_160mmh_c

Εταιρικό Προφίλ

Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 157 χώρες με περισσότερα από 276.000 στελέχη. Παρέχουμε συμβουλευτικές, ελεγκτικές, φορολογικές και νομικές υπηρεσίες. Πελάτες μας είναι επιχειρήσεις κάθε είδους, ο δημόσιος τομέας, οργανισμοί αλλά και ιδιώτες.

Η επωνυμία PwC αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα.

Στην Ελλάδα, έχουμε παρουσία εδώ και 60 χρόνια, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους. Οι ομάδες μας αποτελούνται από διεθνούς κύρους συμβούλους, με βαθιά γνώση του κάθε κλάδου και σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Συνδυάζουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων σε θέματα στρατηγικής, διαδικασιών, χρηματοοικονομικών, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης κινδύνου και τεχνολογίας.

Επενδύουμε χρόνο στην κατανόηση της δραστηριότητας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας. Αξιοποιούμε τη γνώση μας τόσο για τις τοπικές όσο και τις διεθνείς αγορές και επανεξετάζουμε τις παραδοσιακές πρακτικές, στοχεύοντας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αποτελεσματικής στρατηγικής που απαντά στις εξειδικευμένες ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Σκοπός της PwC είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων και αποτελεί την βάση της Εταιρικής μας Υπευθυνότητας. Εστιάζουμε στην υποστήριξη start-ups, κοινωνικών και μικρών επιχειρήσεων, ΜΚΟ και ΑΜΚΕ, μαθητών και φοιτητών, παρέχοντάς τους εκπαίδευση στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχία τους στο νέο ψηφιακό κόσμο.

Οι ενέργειες που υλοποιούμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν μακροπρόθεσμη προοπτική. Αναφερόμαστε  στο πλαίσιο πρωτίστως του SDG#8 – Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη και εμμέσως του SDG#17 – Συνεργασία για τους στόχους.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην υποστήριξη start-ups, κοινωνικών και μικρών επιχειρήσεων, στόχος μας είναι τις βοηθήσουμε να γίνουν βιώσιμες και επιτυχημένες, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και στη μείωση της ανεργίας. Μία από τις δράσεις μας είναι το START School of Business.

Βοηθούμε ΜΚΟ να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους, να ενισχύσουν τη διαφάνεια έτσι ώστε να κάνουν το έργο τους απρόσκοπτα, επιλύοντας σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. Μεταξύ αυτών είναι το MDA Hellas, σωματείο για την φροντίδα ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις.

Συμμετέχουμε ενεργά σε οργανισμούς και πρωτοβουλίες που παρέχουν συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές σε όλη τη χώρα, όπως το The Tipping Point, ή ενισχύουν την νεανική επιχειρηματικότητα, όπως ο ΣΕΝ Junior Achievement,  καθώς η AIESEC Hellas.

Παράλληλα, στόχος μας είναι να δώσουμε ευκαιρίες στους εργαζομένους μας, μέσω του εθελοντισμού να βοηθήσουν με τις γνώσεις τους start-ups, ΜΚΟ, μαθητές και φοιτητές. Μέσα από την εμπειρία αυτή, οι εργαζόμενοί μας αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να διευρύνουν τις απόψεις τους. Συνολικά, οι εργαζόμενοί μας έχουν αφιερώσει εθελοντικά κατά τα τελευταία τρία χρόνια πάνω από 12.000 ώρες.

Τα μετρήσιμα αποτελέσματα και στοιχεία του προγράμματος περιλαμβάνονται στον Απολογισμό Βιωσιμότητας (Sustainability Report) της PwC Ελλάδος, ενώ επίσης κατατίθενται στο διεθνές δίκτυο της PwC και συνεισφέρουν στον PwC’s Global Annual Review.

Οι πρωτοβουλίες μας μπορούν να αξιοποιηθούν πολλαπλασιαστικά επεκτείνοντας τις συνεργασίες μας και με άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ίδιους τομείς. Με τον τρόπο αυτό όλοι μαζί θα συμβάλουμε στη δημιουργία ενός υγιούς και βιώσιμου οικοσυστήματος στην Ελλάδα.

Πληροφορίες για την Εταιρική Υπευθυνότητα της PwC θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας