Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

H Σωληνουργεία Κορίνθου, εταιρία της Cenergy Holdings, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παραγωγούς σωλήνων χάλυβα και κοίλων δοκών για τους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών, διεθνώς. Κατά τη διάρκεια του μισού και πλέον αιώνα της ιστορίας της έχει διαγράψει μία πορεία ανάπτυξης εστιασμένη στην καινοτομία και την ικανοποίηση των πελατών της μέσω της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η Εταιρία λειτουργεί σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Θίσβης, Βοιωτίας. Περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής σωλήνων, μονάδες εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης σωλήνων, διαπιστευμένο εργαστήριο ποιότητας, αποθηκευτικούς χώρους και οργανωμένες λιμενικές εγκαταστάσεις (αποκλειστική χρήση). Η μεταξύ τους εγγύτητα εξασφαλίζει την υψηλή λειτουργική αποτελεσματικότητα, τη μειωμένη ανάγκη για μεταφορές, τα χαμηλά κόστη, τον καλύτερο προγραμματισμό και γενικά τη μείωση του κινδύνου στους τομείς της ποιότητας, της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει από τις ευρύτερες γκάμες προϊόντων σωλήνων χάλυβα υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε παγκόσμια κλίμακα. Τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται σε διασυνοριακούς αγωγούς μεταφοράς ενέργειας, σε τοπικά δίκτυα διανομής, σε αγωγούς επανέγχυσης CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) και σε αγωγούς μεταφοράς πετροχημικών και καυσίμων, ενώ συμμορφώνονται με όλα τα διεθνή πρότυπα και, όπου απαιτείται, με τις πρόσθετες προδιαγραφές των πελατών της.

Με διαρκή προσανατολισμό στην αριστεία και τη συνεχή βελτίωση η Εταιρία σκοπεύει να διατηρήσει την ηγετική θέση στον κλάδο της ενέργειας. Η εμπειρία της σε μεγάλα έργα και η εξειδικευμένη τεχνογνωσία των ανθρώπων της, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, τη μακροχρόνια  συνεργασία με τους κορυφαίους προμηθευτές χάλυβα και τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες αιχμής στην παραγωγική διαδικασία προσφέρουν, κάθε φορά, τις κατάλληλες λύσεις και υπηρεσίες αποδίδοντας αξία στους συμμετόχους της στην επιδίωξη για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη για τη Σωληνουργεία Κορίνθου είναι αναπόσπαστο συστατικό της επιχειρηματικής της στρατηγικής και της λειτουργίας της. Κάθε ενέργειά της αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Εταιρία εφαρμόζει διεθνή πρότυπα και υιοθετεί πολιτικές, διαδικασίες, μηχανισμούς και εργαλεία που της επιτρέπουν να διαχειρίζεται με υπευθυνότητα το σύνολο των εταιρικών και επιχειρησιακών θεμάτων της.

Επιδιώκουμε να λειτουργούμε υπεύθυνα σε όλη την αλυσίδα παραγωγής αξίας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε λύσεις προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας με υπεύθυνο τρόπο, σεβόμενοι τους ανθρώπους μας, την ασφάλειά τους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Δημιουργούμε αξία για όλους τους συμμετόχους μας ενθαρρύνοντάς τους, παράλληλα, να αναλάβουν δράσεις προς όφελος των μελλοντικών γενεών.

Δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς τον τρόπο που λειτουργούμε για την πρόληψη συμβάντων και να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, ενώ διατηρούμε ανοικτό διάλογο με τις τοπικές κοινότητες στο πλαίσιο της επιδίωξής μας για ισόρροπη ανάπτυξη. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρίας αξιολογούνται σε ετήσια βάση και αναθεωρούνται, όπου κρίνεται απαραίτητο. Επικοινωνούμε τις επιδόσεις μας στους πυλώνες, οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον στον ετήσιο απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης.

Για τη Σωληνουργεία Κορίνθου ο δρόμος της βιωσιμότητας είναι μία διαρκής διαδικασία καθώς συνεχίζουμε αδιάκοπα να αναζητούμε περισσότερο βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές που δημιουργούν επιπλέον αξία και μακροχρόνη ανάπτυξη.

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και οι Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης των τελευταίων ετών, περιλαμβάνονται στο www.cpw.gr στην ενότητα Βιώσιμη Ανάπτυξη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS