SDG 1

ΣΤΟΧΟΣ 1

ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΠΑΝΤΟΥ!

1poverty

Μηδενική Φτώχεια

Πληροφορίες

Τo ποσοστό της ακραίας φτώχειας έχει μειωθεί πάνω από το μισό από το 1990. Ωστόσο, ένας στους πέντε ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες περιοχές συνεχίζει να ζει με λιγότερο από 1,25 δολάρια την ημέρα ενώ υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που κερδίζουν μόλις λίγο παραπάνω από αυτό το ποσό, με αρκετούς να κινδυνεύουν να ξανακυλήσουν στη φτώχεια. Η φτώχεια είναι κάτι περισσότερο από την έλλειψη εισοδήματος και πόρων για την εξασφάλιση βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης.
Η φτώχεια έχει μορφές όπως η πείνα, ο υποσιτισμός, η περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε άλλες βασικές υπηρεσίες, η κοινωνική διάκριση και ο αποκλεισμός, καθώς και η απουσία συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συντελείται χωρίς αποκλεισμούς, να παρέχει βιώσιμες θέσεις εργασίας και να προάγει την ισότητα.

Στοιχεία & Αριθμοί

CHART-ICON-09
836 εκ. άνθρωποι

ζουν ακόμα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Υψηλότερα ποσοστά φτώχειας συχνά εμφανίζονται σε μικρές και ευάλωτες χώρες που πλήττονται από διαμάχες

CHART-ICON-34
42,000 παιδιά

αναγκάζονταν το 2014 καθημερινά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προς αναζήτηση προστασίας λόγω συγκρούσεων

sdg-icon-5-100x100-1
1 στους 5 ανθρώπους

στις αναπτυσσόμενες περιοχές ζει με λιγότερο από 1,25 δολάρια την ημέρα. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών ανήκουν σε δύο περιοχές: στη νότια Ασία και στην Υποσαχάρια Αφρική

sdg-icon-7-100x100-1
1 στα 7 παιδιά,

ηλικίας κάτω των πέντε, στον κόσμο, έχουν χαμηλό ανάστημα αναλογικά με την ηλικία τους λόγω υποσιτισμού

Ο Στόχος 1 Επιδιώκει

1.1 ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ, ΕΩΣ ΤΟ 2030, ΤΗΝ ΑΚΡΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
Οι συνθήκες ακραίας φτώχειας αφορούν ανθρώπους που ζουν με λιγότερα από 1,25 δολάρια την ημέρα.

1.2 ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΙΣΥ, ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ
υπό όλες τις μορφές της σύμφωνα με τους εκάστοτε εθνικούς ορισμούς

1.3 ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
και να πετύχει την ουσιαστική κάλυψη των φτωχών και των ευάλωτων έως το 2030

1.4 ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΟΙ, ΕΧΟΥΝ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
καθώς και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο της γης, καθώς και σε άλλα αγαθά, στην κληρονομιά, στους φυσικούς πόρους, στις κατάλληλες νέες τεχνολογίες, στις οικονομικές υπηρεσίες και τη μικροχρηματοδότηση

1.5 ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
να μειώσει την έκθεση και την ευαισθησία τους απέναντι σε ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με το κλίμα, καθώς και άλλα οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα και περιβαλλοντικές καταστροφές

1.6 ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ,
έτσι ώστε να παράσχει τα επαρκή και αξιόπιστα μέσα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες, και να εφαρμόσει προγράμματα και πολιτικές που θα δώσουν τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας.

1.7 ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
βασιζόμενα σε στρατηγικές ανάπτυξης που θα προστατεύουν τους φτωχούς και θα σέβονται την ισότητα των φύλων, ώστε να στηρίξουν την επιτάχυνση των επενδύσεων για την εξάλειψη της φτώχειας.

Ποσοστό επίτευξης Στόχου στην Ευρώπη (ΕΕ)

epitey3i-stoxou

Η δράση του CSR HELLAS