SDG 17

ΣΤΟΧΟΣ 17

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

17goals

Συνεργασία για τους Στόχους

Πληροφορίες

Η επίτευξη της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει συνεργασίες μεταξύ των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι χωρίς αποκλεισμούς συνεργασίες, οι οποίες βασίζονται σε αρχές, αξίες, κοινό όραμα, κοινούς στόχους και οι οποίες τοποθετούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο, είναι απαραίτητες, σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να κινητοποιήσουμε, να ανακατευθύνουμε και να ξεκλειδώσουμε τη μετασχηματιστική δύναμη των τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τους ιδιωτικούς πόρους ώστε να υλοποιήσουμε τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι μακροχρόνιες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ξένων επενδύσεων, είναι αναγκαίες σε κρίσιμους τομείς των αναπτυσσόμενων χωρών. Μεταξύ αυτών των τομέων είναι η βιώσιμη ενέργεια, οι υποδομές και οι μεταφορές καθώς και η πληροφόρηση και οι τεχνολογίες της επικοινωνίας. Ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να προσδιορίσει τη σαφή του κατεύθυνση. Η αναθεώρηση και ο έλεγχος, οι κανονισμοί και τα κίνητρα τα οποία επιτρέπουν τέτοιες επενδύσεις, θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν έτσι ώστε να προσελκύσουν επενδύσεις και να ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι εθνικοί μηχανισμοί παρακολούθησης όπως οι ανώτατοι ελεγκτικοί θεσμοί και μηχανισμοί εποπτείας από τους νομοθέτες θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν.

Στοιχεία & Αριθμοί

CHART-ICONS-4gona_36-web
135,200 εκ. δολάρια

διατέθηκαν το 2014 ως επίσημη βοήθεια για αναπτυξιακούς σκοπούς, το υψηλότερο ποσό που έχει ποτέ καταγραφεί

CHART-ICONS-4gona_36-web
Το 79% των εισαγωγών

από τις αναπτυσσόμενες χώρες εισήρθε στις ανεπτυγμένες χώρες χωρίς δασμούς

  • Το δανειακό βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών παραμένει σταθερό στο 3% των εσόδων από τις εξαγωγές
  • Ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου στην Αφρική σχεδόν διπλασιάστηκε κατά τα 4 τελευταία χρόνια
  • Το 30% της νεολαίας του παγκόσμιου πληθυσμού είναι «ψηφιακά αναθρεμμένη» και χρησιμοποιεί ενεργά το διαδίκτυο για τουλάχιστον 5 χρόνια
  • ΩΣΤΟΣΟ, 4 δις. άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σήμερα, με το 90% από αυτούς να ανήκουν στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Ο Στόχος 17 Επιδιώκει

Οικονομία

17.1 ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
μέσω της διεθνούς στήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και να βελτιώσει την εγχώρια ικανότητα για τη συλλογή φόρων και άλλων εισοδημάτων.

17.2 ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
όπως τη δέσμευση από αρκετές ανεπτυγμένες χώρες, να δαπανήσουν το 0,7% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) σε Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ) προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και το 0,15 έως το 0,20 του ΑΕΕ σε ΕΑΒ προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Οι χώρες που παρέχουν Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια ενθαρρύνονται να θέσουν ως στόχο τους την παροχή τουλάχιστον του 0,20% του ΑΕΕ στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

17.3 ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
για τις αναπτυσσόμενες χώρες από πολλαπλές πηγές.

17.4 ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥΣ
μέσω συντονισμένων πολιτικών που στοχεύουν στην προώθηση της χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια, στην ανακούφιση και στην αναδιάρθρωση του χρέους ως αρμόζει. Αποβλέπει επίσης στη διαχείριση του εξωτερικού χρέους των υπερχρεωμένων και των φτωχών χωρών.

17.5 ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.

Τεχνολογία

17.6 ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΡΑ-ΝΟΤΟΥ, ΝΟΤΟΥ-ΝΟΤΟΥ, ΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
με στόχο την πρόσβαση στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Αποβλέπει επίσης στο να ενισχύσει την ανταλλαγή γνώσεων με αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους, και μεταξύ άλλων να βελτιώσει το συντονισμό των υπαρχόντων μηχανισμών και ιδίως των μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών, μέσω ενός παγκόσμιου μηχανισμού διευκόλυνσης.

17.7 ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΡΘΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
για τις αναπτυσσόμενες χώρες με ευνοϊκούς και προτιμησιακούς όρους και συνθήκες όπως συμφωνήθηκε διεθνώς.

17.8 ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
τεχνολογικούς και καινοτόμους μηχανισμούς ανάπτυξης δυνατοτήτων για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, έως το 2017, αλλά και να ενδυναμώσει τη χρήση βασικών τεχνολογιών και ιδίως των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Ανάπτυξη Ικανοτήτων

17.9 ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
έτσι ώστε να προωθήσουν τα εκάστοτε εθνικά σχέδια των χωρών, τα οποία με τη σειρά τους θα συμβάλουν στην εφαρμογή των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας Βορά-Νότου, Νότου-Νότου αλλά και μεσώ της τριγωνικής συνεργασίας.

Εμπόριο

17.10 ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΕΝΑ ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ, ΙΣΟΤΙΜΟ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου μέσω της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της Ατζέντας της Ντόχα για την Ανάπτυξη.

17.11 ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
έχοντας ως στόχο τον διπλασιασμό του μεριδίου των παγκόσμιων εξαγωγών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μέχρι το 2020.

17.12 ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΥ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ
σε διαρκή βάση, για όλες τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, διασφαλίζοντας ότι οι προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι διαφανείς και απλοί και συμβάλλουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά.

Συστημικά προβλήματα

A. Θεσμική και πολιτική συνοχή

17.13 ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
μέσω του συντονισμού και της συνοχής των πολιτικών που ακολουθούνται.

17.14 ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

17.15 ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ
για τη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν στην εξάλειψη της φτώχειας αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

B. Πολυμερείς εταιρικές συνεργασίες

17.16 ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
μέσω πολυμερών εταιρικών συνεργασιών που θα κινητοποιούν και θα μοιράζονται τη γνώση, την εμπειρία, την τεχνολογία και τους χρηματοοικονομικούς πόρους για να στηρίξουν την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις χώρες και ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.

17.17 ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
αλλά και μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, επωφελούμενες από την εμπειρία και από τις στρατηγικές άντλησης πόρων που παρέχουν οι εταίροι.

Γ. Στοιχεία, έλεγχος και αξιοπιστία

17.18 ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, έως το 2020. Να ενισχύσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας και με αξιοπιστία στοιχείων, ανεξάρτητα από το εισόδημα, την ηλικία, τη φυλή, την εθνικότητα, το μεταναστευτικό στάτους, τη γεωγραφική τοποθεσία και άλλα χαρακτηριστικά.

17.19 ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
αλλά και τη μέτρηση του ΑΕΠ, έως το 2030 και να στηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων στατιστικής στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ποσοστό επίτευξης Στόχου στην Ευρώπη (ΕΕ)

epitey3i-stoxou

Η δράση του CSR HELLAS