SDG 2

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ,
ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ,
ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

2hunger

Μηδενική Πείνα

Πληροφορίες

Είναι ώρα να ξανασκεφτούμε το πώς καλλιεργούμε, μοιραζόμαστε και καταναλώνουμε την τροφή μας. Αν αξιοποιηθούν σωστά, η γεωργία, η δασοπονία και η αλιεία, τότε θα μπορέσουν να παράσχουν θρεπτική τροφή για όλους και να δημιουργήσουν εισοδήματα, στηρίζοντας έτσι την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη της περιφέρειας και προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον. Σήμερα, το έδαφος, το γλυκό νερό, οι ωκεανοί, τα δάση και η βιοποικιλότητα υποβαθμίζονται με ταχείς ρυθμούς.
Η κλιματική αλλαγή ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους πόρους από τους οποίους εξαρτόμαστε, αυξάνοντας έτσι κινδύνους που συνδέονται με καταστροφές όπως οι ξηρασίες και οι πλημμύρες. Πολλοί άνδρες και γυναίκες της περιφέρειας δεν μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα με τη γη τους, οπότε και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν σε πόλεις αναζητώντας για ευκαιρίες.
Χρειάζεται μία βαθιά αλλαγή στο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων και γεωργίας αν πρόκειται να σιτίσουμε τα 795 εκατομμύρια ανθρώπους που πεινάνε σήμερα και τα επιπλέον 2 δισεκατομμύρια που αναμένονται να φτάσουν μέχρι το 2050. Ο τομέας των τροφίμων και της γεωργίας προσφέρει λύσεις-κλειδιά για την ανάπτυξη ενώ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εξάλειψη της πείνας και της φτώχειας.

Στοιχεία & Αριθμοί

Πείνα

CHART-ICON-4gono_7-170x170
1 στους 9 ανθρώπους

παγκοσμίως περίπου 795 εκ. υποσιτίζονται με τα μεγαλύτερα ποσοστά
υποσιτιζόμενων ανθρώπων να εμφανίζονται στην Ασία

CHART-ICON-34
1 στα 4 παιδιά

παγκοσμίως παρουσιάζουν καθυστερημένη ανάπτυξη με την αναλογία να ανέρχεται σε 1 προς 3 στις αναπτυσσόμενες χώρες

CHART-ICON-09
281 εκ. άνθρωποι

υποσιτίζονται με το σοβαρότερο πρόβλημα υποσιτισμού να αντιμετωπίζει η νότια Ασία.

CHART-ICON-34
66 εκ. παιδιά

υποσιτίζονται στις ηλικίες του δημοτικού σχολείου με αποτέλεσμα να παρακολουθούν τα μαθήματα τους πεινασμένα. Περίπου 23 εκ. από αυτά βρίσκονται στην Αφρική

CHART-ICON-09
12,9% του πληθυσμού

που ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες υποσιτίζεται

CHART-ICON-34
45% της παιδικής θνησιμότητας,

οφείλονται σε κακή διατροφή, δηλαδή 3,1 εκατομμύρια παιδικές ζωές κάτω των πέντε ετών, ανά έτος

CHART-ICON-09
23% του πληθυσμού

στην υποσαχάρια περιοχή της Αφρικής, υποσιτίζεται

Επισιτιστική Ασφάλεια

  • 40% του παγκόσμιου πληθυσμού απασχολείται στη γεωργία καθώς αποτελεί παγκοσμίως τη μοναδική και μεγαλύτερη πηγή εισοδήματος και θέσεων εργασίας για τα φτωχά νοικοκυριά της υπαίθρου. Η επένδυση σε γυναίκες αγρότισσες με παροχή ίδιων ευκαιριών πρόσβασης σε πόρους όπως οι άνδρες, μπορεί να οδηγήσει παγκοσμίως σε μείωση του αριθμού των υποσιτισμένων κατά 150 εκ.
  • 80% της τροφής που καταναλώνεται σε μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου παρέχεται από 500 εκ. μικρές φάρμες παγκοσμίως, οι περισσότερες εκ των οποίων εξαρτώνται από τις βροχοπτώσεις. Η επένδυση σε μικροκτηματίες άντρες και γυναίκες αποτελεί ένα σημαντικό τρόπο για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας, τη διατροφή των φτωχότερων ανθρώπων αλλά και για την αύξηση της παραγωγής τροφίμων για τις τοπικές και παγκόσμιες αγορές.
  • 70% της ποικιλίας των καλλιεργειών περίπου «εξαφανίστηκε» από τα αγροκτήματα των γεωργών, από το 1900 και ύστερα. H ορθότερη χρήση της γεωργικής βιοποικιλότητας μπορεί να συμβάλει στην προώθηση πιο θρεπτικών διατροφών, στην ενίσχυση του βιοπορισμού των αγροτικών κοινοτήτων καθώς και στην προαγωγή πιο ανθεκτικών και βιώσιμων γεωργικών συστημάτων.
  • 1,4 δις. άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, οι περισσότεροι εκ των οποίων ζουν σε αγροτικές περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου. Η ενεργειακή φτώχεια σε αρκετές περιοχές αποτελεί σημαντική τροχοπέδη για τη μείωση της πείνας ενώ αποτρέπει την παραγωγή  επαρκούς τροφής για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών .

Ο Στόχος 2 Επιδιώκει

2.1 ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ
και να διασφαλίσει την πρόσβαση σε θρεπτικής αξίας και επαρκή τροφή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έως το 2030, προς όλους τους ανθρώπους και ιδίως τους φτωχούς, καθώς και εκείνους που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση όπως τα παιδιά

2.2 ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,
επιτυγχάνοντας, έως το 2025, τους διεθνώς συμφωνηθέντες στόχους για την καχεξία και την εξασθένηση των παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε καθώς και να αντιμετωπίσει τις διατροφικές ανάγκες των έφηβων κοριτσιών, των εγκύων, των γυναικών που θηλάζουν και των ηλικιωμένων ανθρώπων έως το 2030

2.3 ΝΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΕΙ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ιδίως των γυναικών, των αυτόχθονων λαών, των οικογενειών αγροτών, των βοσκών και των ψαράδων. Αποβλέπει επίσης στο να διπλασιάσει, μέσω της ασφαλούς και ισότιμης πρόσβασης στη γη, άλλους παραγωγικούς πόρους και εισροές, να προάγει τη γνώση και να βελτιώσει τις οικονομικές υπηρεσίες και τις αγορές. Τέλος, αποβλέπει στη δημιουργία ευκαιριών εργασίας για εκείνους που δεν εργάζονται στον αγροτικό τομέα

2.4 ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
έως το 2030, και να εφαρμόσει ανθεκτικές γεωργικές πρακτικές που θα αυξάνουν την παραγωγικότητα και την παραγωγή, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και ενισχύοντας την ικανότητα για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στις πλημμύρες, και άλλες καταστροφές, βελτιώνοντας προοδευτικά την ποιότητα της γης και του εδάφους

2.5 ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ
των καλλιεργούμενων φυτών, των εκτρεφόμενων και των οικόσιτων ζώων καθώς και των συγγενών άγριων ειδών τους, έως το 2020, μέσω της σωστής διαχείρισης και της χρήσης ποικίλων σπόρων, αλλά και της συνδρομής τραπεζών σπόρων σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Στοχεύει επίσης στο να προάγει την πρόσβαση στη δίκαιη και ισότιμη κατανομή των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση των γενετικών πηγών, οι οποίοι συνδέονται με την παραδοσιακή γνώση, όπως άλλωστε συμφωνήθηκε διεθνώς

2.6 ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
και στις υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών, στην τεχνολογική ανάπτυξη και στις τράπεζες φυτικών και ζωικών γονιδίων, μέσω της ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τη γεωργική παραγωγική ικανότητα στις αναπτυσσόμενες και ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.

2.7 ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
μέσω της ταυτόχρονης εξάλειψης όλων των μορφών γεωργικών επιδοτήσεων, καθώς και όλων των εξαγωγικών μέτρων με ισοδύναμο αποτέλεσμα, σύμφωνα με την εντολή του Γύρου της Ντόχα για την Ανάπτυξη

2.8 ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
καθώς και να διευκολύνει την έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις αγορές και συγκεκριμένα αναφορικά με τα αποθέματα τροφής έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο περιορισμός της ακραίας αστάθειας των τιμών

Ποσοστό επίτευξης Στόχου στην Ευρώπη (ΕΕ)

epitey3i-stoxou

Η δράση του CSR HELLAS