SDG 6

ΣΤΟΧΟΣ 6

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

6clean water

Καθαρό νερό & Αποχέτευση

Πληροφορίες

To καθαρό και προσβάσιμο νερό για όλους είναι ένα απαραίτητο κομμάτι του κόσμου στον οποίο θέλουμε να ζούμε. Στον πλανήτη υπάρχει επαρκές γλυκό νερό για να το πετύχουμε αυτό. Εξαιτίας όμως των κακών οικονομικών συνθηκών και των ελλιπών υποδομών, κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι και ιδίως παιδιά, πεθαίνουν από ασθένειες που συνδέονται με την ανεπαρκή παροχή νερού, την αποχέτευση και την υγιεινή.
H λειψυδρία, η κακή ποιότητα του νερού καθώς και οι ανεπαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής έχουν επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια, στις επιλογές των νοικοκυριών και στις ευκαιρίες εκπαίδευσης για τις φτωχές οικογένειες στον κόσμο. Η ξηρασία πλήττει μερικές από τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη, επιδεινώνοντας έτσι την πείνα και την κακή διατροφή.
Μέχρι το 2050, τουλάχιστον ένας στους τέσσερις ανθρώπους είναι πιθανό να ζει σε μία χώρα όπου θα βιώνει χρόνια ή επαναλαμβανόμενη έλλειψη γλυκού νερού.

Στοιχεία & Αριθμοί

Παιδική Υγεία

CHART-ICON-09
2,6 δισ.

άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού από το 1990 ανεβάζοντας το ποσοστό από 76% σε 91%

CHART-ICON-09
663 εκ.

παραμένουν χωρίς νερό

CHART-ICON-09
1,8 δις.

άνθρωποι παγκοσμίως περίπου χρησιμοποιούν πηγές πόσιμου νερού οι οποίες είναι μολυσμένες με περιττώματα.

CHART-ICON-09
1,7 δις.

άνθρωποι ζουν αυτή τη στιγμή σε λεκάνες απορροής όπου η κατανάλωση του νερού ξεπερνά την προσφορά

water
2,4 δις.

άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής όπως τουαλέτες ή αποχωρητήρια.

CHART-ICON-35
1000 παιδιά

πεθαίνουν καθημερινά από αποτρέψιμες ασθένειες που προκαλούν διάρροια και οι οποίες σχετίζονται με την νερό και την υγιεινή.

  • 40% του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζεται από τη λειψυδρία, ενώ το ποσοστό προβλέπεται να αυξηθεί περισσότερο.
  • 70% του συνόλου του νερού που προέρχεται από τα ποτάμια, τις λίμνες και τον υδροφόρο ορίζοντα χρησιμοποιείται για την άρδευση
  • 80% των λυμάτων που οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητές τουλάχιστον καταλήγει σε ποτάμια ή στη θάλασσα χωρίς καμία επεξεργασία
  • Το 16% της συνολικής παραγωγής ενέργειας παγκοσμίως από το 2011 μέχρι σήμερα προέρχεται από την υδροηλεκτρική ενέργεια η οποία αποτελεί την πιο σημαντική και την πιο διαδεδομένη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας.
  • 70% των θανάτων από φυσικές καταστροφές σχετίζονται με το νερό.

Ο Στόχος 6 Επιδιώκει

1. ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
δηλαδή να πετύχει έως το 2030, την καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό, πόσιμο νερό για όλους.

2. ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
δηλαδή να επιτύχει έως το 2030, την επαρκή και ισότιμη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής και να προάγει τις πρακτικές προσωπικής υγιεινής για όλους, βάζοντας τέλος στην «ανοιχτή αφόδευση» και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών καθώς και εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις.

3. ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
έως το 2030, μειώνοντας τη μόλυνση, εξαλείφοντας τη ρίψη αποβλήτων, καθώς και ελαχιστοποιώντας την απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών αερίων και υλικών. Αποβλέπει επίσης στη μείωση κατά το ήμισυ των λυμάτων που δεν υφίστανται επεξεργασία καθώς και στην ουσιαστική αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο.

4. ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
σε όλους τους τομείς έως το 2030, επίσης να διασφαλίσει τη βιώσιμη άντληση και προμήθεια πόσιμου νερού, να αντιμετωπίσει τη λειψυδρία και να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων που υποφέρουν από αυτή.

5. ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
έως το 2030, σε όλα τα επίπεδα μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας.

6. ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ
έως το 2030, όπως τα βουνά, οι υδροβιότοποι, τα ποτάμια, οι λίμνες και ο υδροφόρος ορίζοντας.

7. ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
έως το 2030, ενισχύοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων και δομών, στηρίζοντας τις αναπτυσσόμενες χώρες σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το νερό και τις εγκαταστάσεις υγιεινής. καθώς και σε προγράμματα για τη συλλογή υδάτων, την αφαλάτωση, την υδατική απόδοση, τη διαχείριση των λυμάτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση του νερού

8. ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
στη βελτίωση της διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής.

Ποσοστό επίτευξης Στόχου στην Ευρώπη (ΕΕ)

epitey3i-stoxou

Η δράση του CSR HELLAS