Νέα & Εκδηλώσεις

Ευρωπαϊκό Webinar (22/02/21): The European Pact for Sustainable Industry: Making the European Green Deal a SuccessTo CSR HELLAS ως εθνικός εταίρος του CSR Europe, παρέχει στα μέλη του, τη δυνατότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκά Webinars, σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό στις 22 Φεβρουαρίου 2021, από τις 12:00 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα (European Pact 4 Sustainable Industry) ως μέσο για την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal).

To Webinar εντάσσεται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιομηχανίας της ΕΕ για το 2021 (EU Industry Week 2021), η οποία πραγματοποιείται σε μία ιδιαίτερα απαιτητική για τις επιχειρήσεις περίοδο που καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον, να αντισταθμίσουν τις συνέπειες της κρίσης που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί η πανδημία και να οδηγήσουν το μετασχηματισμό προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Για 27 εκ. επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη, είναι πράγματι επείγον πλέον για όλους τους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας να αναπτύξουν μια ώριμη και ολοκληρωμένη στρατηγική επιχειρηματικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας.

Οι επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, σε όποιο κλάδο κι αν δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά καλούνται να υιοθετήσουν μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση στην ανάπτυξη, με αφήνοντας κανέναν πίσω, αποσυνδέοντας την οικονομική ανάπτυξη από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και μετατοπίζοντας τις προσπάθειές τους στην οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται στη δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων από όλους τους λειτουργικούς τομείς που σχετίζονται με τη διαχείριση και εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εκπροσώπους επιχειρηματικών ενώσεων και ομοσπονδίες βιομηχανίας, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τους τρόπους που μπορούν να επωφεληθούν από το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα και να αναπτύξουν σταδιακά, αλλά και να εφαρμόσουν μια ολιστική στρατηγική αειφορίας για ολόκληρο τον κλάδο, καθορίζοντας την κατεύθυνση για τις χιλιάδες επιχειρήσεις.

Πρακτικές πληροφορίες και εργαλεία θα διατεθούν για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κατανοήσουν ευρύτερα πώς μπορούν να καλλιεργήσουν μια πραγματική φιλοσοφία αειφορίας εντός των επιχειρήσεων και να την κλιμακώσουν ώστε να καταστεί δυνατός ο συστημικός μετασχηματισμός.

To CSR HELLAS, βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης αντίστοιχου Ελληνικού Συμφώνου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας, προκειμένου να στηρίξει ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά την πρωτοβουλία του CSR Europe και τους στόχους της ευρωπαϊκής ατζέντας βιωσιμότητας και σταδιακά θα δημοσιοποιεί περισσότερες σχετικές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλετε κάποια σχετική ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Αλέξανδρο Κωστόπουλο, Υπεύθυνο Ανάπτυξης του CSR HELLAS και μέλος ΔΣ του CSR Europe στο ak@csrhellas.org.