Θεσμική Εκπροσώπηση

Στη διάρκεια της 20ετούς λειτουργίας μας, έχουμε πλέον αναγνωριστεί ως αυθεντικός εκφραστής των θέσεων της επιχειρηματικής κοινότητας σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Χάρη στο γεγονός αυτό, διατηρούμε και ενισχύουμε τις σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας με τους κατά περίπτωση φορείς της Πολιτείας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες συμμετοχής και συναντήσεων διαλόγου, με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικής και λήψη των κατάλληλων μέτρων και αποφάσεων, που επηρεάζουν και μπορούν να επηρεάσουν τα μέλη μας και το υπεύθυνο επιχειρείν γενικότερα.

Η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας το 2010, ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην πρωτοβουλία για την ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την ΕΚΕ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης το 2014 και η συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) το 2016, αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα της αναγνώρισης του CSR HELLAS από την πλευρά της Πολιτείας ως αρμόδιου θεσμικού εκπροσώπου και συνομιλητή σε θέματα ΕΚΕ και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην χώρα μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να συμμετέχετε στις πρωτοβουλίες θεσμικής εκπροσώπησης στο info@csrhellas.org.