Νέα & Εκδηλώσεις

CSR Focus #2 “Η Νέα Πραγματικότητα της Πανδημίας” – Mάιος 2020Το δεύτερο τεύχος του CSR Focus εστιάζει στην νέα πραγματικότητα που επέφερε η πανδημία Covid-19. Συγκεκριμένα, το newsletter επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα: στην επιχειρησιακή λειτουργία, στην εθνική οικονομία αλλά και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συγχρόνως, παρουσιάζει τις καλές πρακτικές και δράσεις των μελών της που συνεχίζουν να αναδεικνύουν την Εταιρική τους Κοινωνική Ευθύνη, παρά τις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες.

Προηγούμενη τεύχη

CSR Focus #1 – 03/2020: Ενδυνάμωση Γυναικών