Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Ο Όμιλος Aldemar Resorts είναι ένας από τους κορυφαίους ξενοδοχειακούς Ομίλους στην Ελλάδα με συνολική δυναμικότητα 3.738 κλινών, 1.200 εργαζόμενων και χαρτοφυλάκιο 6 πολυτελών θέρετρων και 2 κέντρων θαλασσοθεραπείας σε 2 περιοχές που μπορούν να χαρακτηριστούν στρατηγικής σημασίας: την Χερσόνησο του νομού Ηρακλείου στην Κρήτη και την Ολυμπία του νομού Ηλείας στην δυτική Πελοπόννησο. Με περισσότερα από 35 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας στον κλάδο της Φιλοξενίας, ο Όμιλος Aldemar Resorts αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις, επενδύοντας συνεχώς σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας απέναντι στους ανθρώπους του, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Στόχος του Ομίλου είναι να αποτελέσει εμπνευσμένο παράδειγμα ηγεσίας σχετικά με τη βιωσιμότητα. Όραμα του είναι να φέρει ισορροπία και ευημερία τόσο στους πελάτες όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Ως εκ τούτου, δεσμεύεται να χαρίζει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προσφέροντας ποιότητα ζωής και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε όλες τις δράσεις του μέσω ενός συγκεκριμένου λειτουργικού πλαισίου που έχει στον πυρήνα του ισχυρή αίσθηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ποικίλες πρακτικές βιωσιμότητας και συνεργασίας.

Η επιχειρηματική φιλοσοφία του Ομίλου Aldemar Resorts βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της αριστείας. Αυτές οι αρχές αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν όλες τις δράσεις του Ομίλου: την εξυπηρέτηση των πελατών, την συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες που είναι εγκαταστημένα τα ξενοδοχεία, την μέριμνα για το περιβάλλον, την αντιμετώπιση των  και τη διαχείριση συνολικά της εταιρείας. Η οικονομική ευημερία και η ανταγωνιστικότητα του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρησιακή διαφάνεια και ακεραιότητα.

Η φιλοσοφία του Ομίλου για τις διακοπές βασίζεται στην έννοια της «εμπειρίας ζωής», όχι της επιφανειακής κατανάλωσης του τουριστικού προϊόντος. Προσφέροντας πληθώρα επιλογών και διατηρώντας τα ανώτερα πρότυπα λειτουργίας, ο Όμιλος φιλοδοξεί να προσφέρει στους επισκέπτες μια απαράμιλλη εμπειρία διακοπών.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

O Όμιλος Aldemar Resorts, από το 1997, στέκεται δίπλα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον και παραμένει πιστός στο όραμά του για μια κοινωνία του μέλλοντος, που αναγνωρίζει ότι Φιλοξενία χωρίς σεβασμό στο χώρο φιλοξενίας, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και τους ανθρώπους της, δεν νοείται. Η ετοιμότητα, η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα αποτελούν βασικά οχυρά του Ομίλου για το μέλλον. Η εξέλιξη της βιωσιμότητας θα επιβεβαιώνεται μέσω της ικανότητας να επαναπροσδιορίζεται η σχέση με τους ανθρώπους, την κοινωνία και το οικοσύστημα.

Έχοντας ως θεμέλιο λίθο της φιλοσοφίας του ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να αναπτυχθεί μόνο μέσα από μία συμβιωτική σχέση με το περιβάλλον και την ανθρώπινη ύπαρξη, ο Όμιλος Aldemar Resorts δημιούργησε το «cARe», ένα σύγχρονο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης «cARe», βασίζεται σε πρακτικές για την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία του οικοσυστήματος, κοινωνική προσφορά μέσω της στήριξης των τοπικών, και όχι μόνο, κοινωνιών, την ανάδειξη του Ανθρώπου ως το κέντρο όλων των προσπαθειών του και την διαφάνεια και βιωσιμότητα του ίδιου του Ομίλου.

Στηριγμένο στις εταιρικές πολιτικές και τους τρεις στρατηγικούς πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης, το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Οικονομία, στο πρόγραμμα «cARe» υιοθετούνται κριτήρια Διακυβέρνησης (Governance), Περιβαλλοντικά (Environment) και Κοινωνικά (Social), τα ESG κριτήρια, απόφαση που έρχεται από τη διοίκηση και μεταφέρεται σε όλη τη ραχοκοκαλιά της επιχείρησης, ο Όμιλος Aldemar Resorts συνεχίζει ακόμη πιο δυναμικά στην πορεία που έχει χαράξει, διαδίδοντας το όραμά του στο σύνολο της κοινωνίας που λειτουργεί και στηρίζει τις επιχειρήσεις μας. Με συνεχείς δράσεις και ενέργειες αποσκοπεί στο να συμπαρασύρει επιχειρήσεις του κλάδου προς μια βιώσιμη κατεύθυνση.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

Κατεβάστε το PDF  download