Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η Edenred, είναι μία κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα υπηρεσιών και πληρωμών και καθημερινός συνεργάτης για τον επιχειρηματικό κόσμο, που φέρνει κοντά περισσότερους από 50 εκατ. εργαζομένους και 2 εκατ. εμπορικούς συνεργάτες, μέσω 900.000 εταιρικών πελατών σε 46 χώρες.

Η Edenred προσφέρει λύσεις πληρωμής ειδικού σκοπού για σίτιση (παροχές γευμάτων), κίνητρα (όπως δωροκάρτες επιβράβευσης εργαζομένων), mobility (διόδια, στάθμευση, μεταφορές), και εταιρικές πληρωμές (όπως άυλες κάρτες).

Με δέσμευση στο όραμα του Ομίλου «Enrich connections. For good», οι λύσεις αυτές ενισχύουν την ευημερία και την αγοραστική δύναμη των χρηστών. βελτιώνουν την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και αναζωογονούν την αγορά εργασίας και την τοπική οικονομία. Ενθαρρύνουν επίσης την πρόσβαση σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές, και σε προϊόντα πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Οι 10.000 εργαζόμενοι της Edenred, δεσμεύονται καθημερινά στο να κάνουν τον κόσμο της εργασίας, πιο ασφαλή, πιο αποδοτικό και πιο φιλικό.

Το 2021, ο Όμιλος της Edenred, χάρη στην παγκόσμια πλατφόρμα τεχνολογίας που διαθέτει, κατέγραψε όγκο εργασιών ύψους σχεδόν €30 δισ., κυρίως μέσω εφαρμογών για κινητά, ηλεκτρονικών πλατφορμών και καρτών.

Η Edenred είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Paris και εντάσσεται στους δείκτες: CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, και MSCI Europe.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Οι κοινωνικές μας δεσμεύσεις
Από την ίδρυσή της το 1962 η Edenred έχει ως αποστολή να κάνει τον κόσμο της εργασίας έναν καλύτερο κόσμο για όλους. Αυτή η δέσμευση επέτρεψε στον Όμιλο να προσδιορίσει τα κεντρικά στοιχεία της πολιτικής της αναφορικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, να διαφυλάξει τον πλανήτη και να δημιουργήσει αξίες με υπευθυνότητα.

idealPeople
Άνθρωποι: βελτίωση της ποιότητας ζωής

Η Edenred στοχεύει στον να είναι ένας εργοδότης που στηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα, να προάγει την ευημερία μέσω της υγιεινής και βιώσιμης διατροφής και να συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη.

idealPlanet
Πλανήτης: διατήρηση του περιβάλλοντος

Η Edenred επιδιώκει να διαφυλάξει το περιβάλλον μειώνοντας το αποτύπωμα του άνθρακα, την κατανάλωση πόρων και τα απόβλητα της, σχεδιάζοντας οικολογικές υπηρεσίες και προσπαθώντας να στοχεύσει στην μείωση της σπατάλης τροφίμων, παράλληλα διαχειρίζεται τις επιπτώσεις των λύσεων της.

idealProgress
Πρόοδος: Δημιουργία αξίας με υπευθυνότητα

Η Edenred δεσμεύεται της δραστηριότητες και τις συνεργασίες της με ηθικό τρόπο σε ολόκληρη την επιχειρηματική της αλυσίδα. Ο Όμιλος εγγυάται την ασφάλεια των πληροφορικών συστημάτων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών και τον χρηστών τους και τους εμπλέκει στην μετάβαση του ψηφιακού κόσμου.

Η πολιτική αυτή αναπτύσσεται σε διεθνές επίπεδο, ιδίως με εκδηλώσεις όπως η idealday ή την αθλητική πρόκληση Edenraid.

Η πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου οικοδομήθηκε μέσω μιας παγκόσμιας μελέτης που περιελάβανε εσωτερικές και εξωτερικές συνεντεύξεις. Η μελέτη αυτή επέτρεψε τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των θεμάτων της Edenred ανάλογα με τη σημασία τους και τον αντίκτυπο στις επιδόσεις της εταιρείας.

Εντοπίστηκαν επτά σημαντικά θέματα:

 • Ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων και προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Επιχειρηματική ηθική
 • Ενέργεια και κλιματική αλλαγή
 • Υπεύθυνη ψηφιοποιήσει των πληρωμών
 • Ικανοποίηση πελατών
 • Διαχείριση ταλέντων
 • Προώθηση βιώσιμης και υγιεινής διατροφής

Η αξιολόγηση αυτή επέτρεψε την ανάπτυξη μια νέας πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, ευθυγραμμισμένη με τις αξίες της Edenred που διέπουν την κουλτούρα του ομίλου και οι οποίες είναι:

 • Πάθος για τους πελάτες
 • Σεβασμός
 • Φαντασία
 • Απλότητα
 • Επιχειρηματικό πνεύμα