Νέα & Εκδηλώσεις

Νέα Οδηγία για τη Δέουσα Επιμέλεια για τις εφοδιαστικές αλυσίδες (23/02/22)Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε εχθές Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022, την έγκριση πρότασης Οδηγίας για τη δέουσα επιμέλεια για την εταιρική βιωσιμότητα, με κανόνες που απαιτούν από τις μεγάλες επιχειρήσεις να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον στις αλυσίδες αξίας τους.

Το CSR HELLAS προσφέρει ήδη στα μέλη του ολοκληρωμένη καθοδηγητική υποστήριξη σχετικά με την ομαλή προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις μέσω:

  • Εκπαίδευσης σε θέματα υπεύθυνης διαχείρισης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
  • Κατάρτισης και υποστήριξη των προμηθευτών στην υιοθέτηση μίας περισσότερο βιώσιμης επιχειρηματικής στρατηγικής – Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
  • Αποτύπωσης του επιπέδου ωριμότητας των εταιρειών στην εφαρμογή υπεύθυνων προσεγγίσεων δέουσας επιμέλειας των προμηθευτών και καθοδήγηση βελτίωσης – Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
  • Προετοιμασίας των μελών των εφοδιαστικών αλυσίδων για πιστοποίηση υπεύθυνης επιχειρηματικότητας ως προς τη διαχείριση των βασικών Αρχών της ΕΚΕ, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της περιβαλλοντικής προστασίας – Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν αρχικά για εταιρείες με περισσότερους από 500 υπαλλήλους και έσοδα άνω των 150 εκατ. ευρώ, επεκτείνοντας 2 χρόνια αργότερα σε εταιρείες με περισσότερους από 250 υπαλλήλους και έσοδα 40 εκατ. ευρώ. Οι εταιρείες εκτός ΕΕ με έσοδα στην ΕΕ πάνω από τα κατώτατα όρια θα πρέπει επίσης να ακολουθούν τους κανόνες.