2006 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Τον Ιούνιο του 2006 πραγματοποιήθηκε και πάλι το Συνέδριο “European Marketplace on CSR στις Βρυξέλλες, στο οποίο συμμετείχαμε για άλλη μία χρονιά και εμείς στο CSR HELLAS. Η φαντασία και πρωτοτυπία της προσέγγισης της εκδήλωσης, η οποία είχε και συνεδριακό σκέλος, είχε στο επίκεντρο μια καινοτόμο μορφή ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών ΕΚΕ, μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και εθνικών δικτύων του CSR Europe, θυμίζοντας αυτή τη φορά μεγάλη λαχαναγορά.

Το CSR Europe έλαβε συνολικά 101 πρακτικές από τα εθνικά του δίκτυα και άλλες 122 απευθείας από τις εταιρείες-μέλη του. Από την Ελλάδα, 6 επιχειρήσεις-μέλη μας είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις πρακτικές τους προς τους ενδιαφερόμενους, τόσο από κοντά όσο και ηλεκτρονικά.

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία