Διεθνής εκπροσώπηση & δικτύωση

Από το 2000, αποτελούμε τον εθνικό φορέα-εταίρο (National Partner Organisation – NPO) του CSR Europe – του ηγετικού επιχειρηματικού δικτύου για την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την ιδιότητα αυτή και αξιοποιώντας παράλληλα το θεσμικό μας ρόλο , εκπροσωπούμε, στον ευρωπαϊκό διάλογο για θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας (ΥΕ) και Βιωσιμότητας, τα μέλη μας και  την πλέον ώριμη σε θέματα υπευθυνότητας ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Επιπλέον, με την  ενεργό συμμετοχή στελέχους μας στο Διοικητικό  Συμβούλιο του CSR Europe έχουμε τη δυνατότητα  για άμεση ενημέρωση επί των πλέον επίκαιρων εξελίξεων και πρωτοβουλιών των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στα θέματα ΕΚΕ και ΥΕ αλλά και διαμόρφωση των θέσεων και απόψεων του CSR Europe επ’ αυτών.

Παράλληλα, με την ενεργό συμμετοχή μας στις δραστηριότητες του CSR Europe, προσφέρουμε στα μέλη μας τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον ευρύτερο ευρωπαϊκό διάλογο για την ΕΚΕ μέσω διαδικασιών  διαβούλευσης, υλοποίησης Focus Groups και συναντήσεων με διαμορφωτές πολιτικής, που δυνητικά επηρεάζουν τη στρατηγική των επιχειρήσεων για την ΕΚΕ.

Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με πλήθος άλλων φορέων της διεθνούς κοινότητας όπως ο ΟΗΕ, το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, η UNICEF, κ.α. ενώ συνεργαζόμαστε απευθείας σε τοπικό επίπεδο, με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες και για το πως μπορείτε να συμμετέχετε απευθείας σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του CSR Europe με ευρωπαϊκή διάσταση στο info@csrhellas.org