Δημοσιοποίηση

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Εκδήλωση “Sustainable Business Models: Best practices on corporate reporting of non-financial information” (19/01/22) – Παρουσίασεις

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες….

Εκδήλωση (19/01/22): Sustainable Business Models: Best practices on corporate reporting of non-financial information

Webinar (03/11/21): Insights on reporting the business model, sustainability risks and opportunities – EFRAG LAB

High-level Panel Discussion (10/06/21): Η εκπαίδευση θεμέλιο για Βιωσιμότητα

Εκδήλωση “Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας ΕΕ” (31/05/21) – Παρουσιάσεις

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες….