Δημοσιοποίηση

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Σχέδιο Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς Βιωσιμότητας από την EFRAG (ESRS)

Η EFRAG (Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) έδωσε στη δημοσιότητα το αρχικό σχέδιο των Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς Βιωσιμότητας (European Sustainability Reporting Standard – ESRS), που καθορίζει τους προτεινόμενους κανόνες και απαιτήσεις για τις εταιρείες να αναφέρουν τις επιπτώσεις, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους, που σχετίζονται…

Αίτημα Υπ. Εξωτερικών για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

Αίτημα συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας για την Ουκρανία έλαβε το CSR HELLAS από το Υπουργείο Εξωτερικών στις 28 Μαρτίου 2022. Το αίτημα αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ιατρικού σκοπού, με βάση τη λίστα που εστάλη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παρακάτω είναι διαθέσιμος ο επικαιροποιημένος κατάλογος αναγκών για…

Νέα Οδηγία για τη Δέουσα Επιμέλεια για τις εφοδιαστικές αλυσίδες (23/02/22) – Συνοπτικό έγγραφο

Σε συνέχεια της έγκρισης της πρότασης Οδηγίας για τη δέουσα επιμέλεια για την εταιρική βιωσιμότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Φεβρουαρίου 2022, παρέχεται αποκλειστικά για τα μέλη του CSR HELLAS ειδικό συνοπτικό έγγραφο σχετικά με τη σημασία και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η νέα αυτή οδηγία για επιχειρήσεις διαφορετικών μεγεθών και κλάδων, προς υποστήριξή τους…

Εκδήλωση “Sustainable Business Models: Best practices on corporate reporting of non-financial information” (19/01/22) – Παρουσίασεις

Στις 19 Ιανουαρίου 2022 το CSR HELLAS διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα: Οι βέλτιστες πρακτικές για τη δημοσιοποίηση των εταιρικών πληροφοριών” (Sustainable business models: Best practices for corporate reporting of non-financial information). Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης (κ. Slomp, Δρ. Γλαβέλη) είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο αποκλειστικά για τα μέλη του CSR HELLAS….