Διαφάνεια

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Άρθρα των Μ. Αλεξίου, Α. Πάλλη, Κ. Κωνσταντίνου και Α. Κωστόπουλου στο Αφιέρωμα ΕΚΕ της Ναυτεμπορικής (03/02/22)

Συμμετοχή CSR HELLAS στο e-Book “Sustainability & ESG” των εκδόσεων MOTORI (07/01/22)

Εκδήλωση (12/05/21): Ο Στόχος #12 και η σημασία του για την επίτευξη των ΣΒΑ 2030 (Φοιτητικός Διαγωνισμός για την ΕΚΕ)

Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας της ΕΕ (21/04/21)

Την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με σκοπό τη βελτίωση της ροής χρημάτων προς βιώσιμες δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την εταιρική αναφορά βιωσιμότητας (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) προτείνεται ως θεμέλιο για την επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομίας. Απαιτεί…