Διαφάνεια

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Εκδήλωση (12/05/21): Ο Στόχος #12 και η σημασία του για την επίτευξη των ΣΒΑ 2030 (Φοιτητικός Διαγωνισμός για την ΕΚΕ)

Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες….