Μη-χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Νέα Οδηγία για τη Δέουσα Επιμέλεια για τις εφοδιαστικές αλυσίδες (23/02/22) – Συνοπτικό έγγραφο

Σε συνέχεια της έγκρισης της πρότασης Οδηγίας για τη δέουσα επιμέλεια για την εταιρική βιωσιμότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Φεβρουαρίου 2022, παρέχεται αποκλειστικά για τα μέλη του CSR HELLAS ειδικό συνοπτικό έγγραφο σχετικά με τη σημασία και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η νέα αυτή οδηγία για επιχειρήσεις διαφορετικών μεγεθών και κλάδων, προς υποστήριξή τους…

Άρθρα των Μ. Αλεξίου, Α. Πάλλη, Κ. Κωνσταντίνου και Α. Κωστόπουλου στο Αφιέρωμα ΕΚΕ της Ναυτεμπορικής (03/02/22)

Εκδήλωση “Sustainable Business Models: Best practices on corporate reporting of non-financial information” (19/01/22) – Παρουσίασεις

Στις 19 Ιανουαρίου 2022 το CSR HELLAS διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα: Οι βέλτιστες πρακτικές για τη δημοσιοποίηση των εταιρικών πληροφοριών” (Sustainable business models: Best practices for corporate reporting of non-financial information). Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης (κ. Slomp, Δρ. Γλαβέλη) είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο αποκλειστικά για τα μέλη του CSR HELLAS….

Συμμετοχή CSR HELLAS στο e-Book “Sustainability & ESG” των εκδόσεων MOTORI (07/01/22)

Εκδήλωση (19/01/22): Sustainable Business Models: Best practices on corporate reporting of non-financial information

Webinar (03/11/21): Insights on reporting the business model, sustainability risks and opportunities – EFRAG LAB

Webinar (25/05/21): Risks, opportunities and business model: ESG reporting practices (EFRAG)