Μη-χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Εκδήλωση “Sustainable Business Models: Best practices on corporate reporting of non-financial information” (19/01/22) – Παρουσίασεις

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες….

Εκδήλωση (19/01/22): Sustainable Business Models: Best practices on corporate reporting of non-financial information

Webinar (03/11/21): Insights on reporting the business model, sustainability risks and opportunities – EFRAG LAB

Webinar (25/05/21): Risks, opportunities and business model: ESG reporting practices (EFRAG)