Δημοσιοποίηση

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

CSR-School Info Session (27/05/21)

Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας της ΕΕ (21/04/21)

Την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με σκοπό τη βελτίωση της ροής χρημάτων προς βιώσιμες δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την εταιρική αναφορά βιωσιμότητας (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) προτείνεται ως θεμέλιο για την επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομίας. Απαιτεί…

Webinar “Η βιωσιμότητα ως κυρίαρχο ρεύμα: Το νομικό πλαίσιο έπεται ή οδηγεί την αλλαγή;” (11/02/21) – Παρουσιάσεις

Tην Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου τo CSR HELLAS διοργάνωσε ειδικό Webinar για τα μέλη του με στόχο την ενημέρωσή τους επί των πλέον επίκαιρων εξελίξεων στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο σχετικά με θέματα επιχειρηματικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας με ειδικότερη αναφορά: στις αναθεωρήσεις του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης (Sustainable Corporate Governance) και της Οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη-χρηματοοικονομικών πληροφοριών…

Webinar μελών (11/02/21): Η βιωσιμότητα ως κυρίαρχο ρεύμα: Το νομικό πλαίσιο έπεται ή οδηγεί την αλλαγή;