2011 – Βραβεία Εθελοντισμού Εργαζομένων

Τα Βραβεία Εθελοντισμού Εργαζομένων αφορούν την προβολή και βράβευση εθελοντικών δράσεων, που εφαρμόζουν επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν και να εμψυχώσουν μειονεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες, που θα τις βοηθήσουν στην ανεύρεση εργασίας.

Τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι:

  • προγράμματα εκμάθησης Ελληνικών σε μετανάστες από εργαζόμενους μιας επιχείρησης
  • απασχόληση ανέργων για κάποιο διάστημα. προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία
  • work shadowing
  • εθελοντική συμμετοχή εργαζομένων στην εκπαίδευση ΑμεΑ για το πώς μπορούν να χειρίζονται Η/Υ.

Στο CSR HELLAS, θεωρούμε ότι η προώθηση του εθελοντισμού στους χώρους εργασίας είναι μια από τις πλέον αξιόλογες πρακτικές ΕΚΕ και έτσι, στο πλαίσιο της ανακήρυξης του 2011 ως ευρωπαϊκού έτους για τον εθελοντισμό, συμμετείχαμε, την χρονιά εκείνη, σε μια πρωτοβουλία του Business in the Community (BITC), που είναι ο Βρετανικός Εθνικός Εταίρος του CSR Europe, για τη βράβευση συγκεκριμένων εθελοντικών δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σκοπός των Ευρωπαϊκών Βραβείων ΕΚΕ ήταν η ανάδειξη και προβολή, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, των καλύτερων, καινοτόμων επιχειρηματικών προγραμμάτων ΕΚΕ που, σε συνεργασία με τουλάχιστον έναν μη επιχειρηματικό φορέα, συνέβαλαν στη δημιουργία θετικών και βιώσιμων αποτελεσμάτων, τόσο προς την κοινωνία όσο και προς την επιχείρηση. Συνακόλουθα, τα βραβεία αυτά παρείχαν την ευκαιρία για ανταλλαγή και υιοθέτηση καλών πρακτικών σε πιο ευρεία κλίμακα.