2013-2015 – Υποστήριξη προγράμματος «Αλληλεγγύη στην οικογένεια»

Το CSR HELLAS σε συνεργασία με το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) συντόνισε, το 2014, μια συλλογική δράση των μελών του που είχε στόχο την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, συγκεκριμένα 35 οικογενειών που βρισκόντουσαν στο όριο της φτώχειας. Οι οικογένειες επιλέχθηκαν με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • αποτελούνταν από τουλάχιστον 2 μέλη
  • είχαν ετήσιο εισόδημα έως 5.000€
  • ήταν ήδη εγγεγραμμένες στον σχετικό κατάλογο του ΚΥΑΔΑ και δεν ήταν ενταγμένες σε άλλο πρόγραμμα σταθερής υποστήριξης του.

Η διαδικασία υλοποίησης αφορούσε την κάλυψη των μηνιαίων αναγκών για διάστημα 6 μηνών σε είδη διατροφής για τις οικογένειες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Το CSR HELLAS, σε συνεργασία με τις εταιρίες-μέλη που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, συγκέντρωσε τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση του προγράμματος. Μετά από μηνιαία ενημέρωση του ΚΥΑΔΑ για τη λίστα των προϊόντων, με τη μεσολάβηση της εταιρίας-μέλους Lidl Ελλάς & ΣΙΑ Ο.Ε., πραγματοποιούνταν η διανομή τους στους ωφελούμενους.

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία