Εκπαίδευση

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Συμμετοχή του CSR HELLAS στο European SDG Summit

Συμμετοχή του CSR HELLAS στο European SDG Summit

Cross-national Roundtable (14/10/21): Εκπαίδευση και Πιστοποίηση ως Εργαλεία Δημιουργίας Πολυδιάστατης Εμπιστοσύνης στην Πορεία προς τη Βιωσιμότητα (EU SDG Summit)