Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Ενδοοικογενειακή βία & Εργασιακό περιβάλλον

Η ενδοοικογενειακή βία έχει επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής του θύματος, επηρεάζοντας και την εργασιακή του ζωή. Το περιβάλλον εργασίας μπορεί να αποτελεί και το μόνο ασφαλή χώρο για ένα θύμα. Το φαινόμενο πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και η Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο των επιχειρήσεων στην προσπάθεια καταπολέμησης του, καθώς, στην Ευρώπη το 87,6% των γυναικών απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και οι επιχειρήσεις είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της κοινωνίας με μεγάλη δυνατότητα κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης.

Η κατανόηση του ρόλου των επιχειρήσεων στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας είναι σημαντική τόσο για την υποστήριξη των θυμάτων, που ενδέχεται να υπάρχουν στο προσωπικό τους, όσο και για την αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων αποκάλυψης ενδοοικογενειακής βίας και την ενίσχυση της δημιουργίας ενός εργασιακού περιβάλλοντος με επίκεντρο τη συμπερίληψη.

Η εκπαίδευση που προσφέρει το CSR HELLAS έχει τη μορφή διαδραστικού δια ζώσης εργαστηρίου με στόχο την εξοικείωση με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, την αναγνώριση των επιπτώσεών της στο εργασιακό περιβάλλον, την ανάλυση του τρόπου υποστήριξης και διαχείρισης εργαζόμενων-θυμάτων και των ενεργειών που μπορούν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εταιρικής τους υπευθυνότητας και στο βαθμό που τους αναλογεί.

Απευθύνεται σε στελέχη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Κοινωνικής Υπηρεσίας, Υγείας και Ασφάλειας, ΕΚΕ και Διευθυντ(ρι)ές ή Προισταμένες-ους καταστημάτων ή τμημάτων με μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Η καταπολέμηση του φαινομένου εκ μέρους των επιχειρήσεων εντάσσεται στη γενικότερη υποστήριξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συνδέεται με τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), ειδικότερα με τον στόχο #5 Ισότητα των Φύλων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού και συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. έργου CEASE.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την εκπαίδευση Ενδοοικογενειακή βία & Εργασιακό περιβάλλον;

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του e-mail: info@csrhellas.org

Μέλη που έχουν λάβει την τεχνογνωσία από το CSR HELLAS