“Σύμπραξη και Δράση για Βιώσιμες Επιχειρήσεις”

Γιατί να συμμετέχει η εταιρία μου στο ΕΣΒΕ;

  • ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ και βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης επί των ουσιωδών θεμάτων για την επιχείρηση και την εφοδιαστική της αλυσίδα μέσω των εξειδικευμένων εργαλείων αξιολόγησης MIA Tool & ETHOS
  • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ μέσω θεματικών εργαστηρίων κατάρτισης ανά ουσιώδες θέμα στα πλαίσια της λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας
  • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο με έμφαση στους τομείς της ΕΚΕ και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας
  • ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ στο νέο κανονιστικό πλαίσιο
  • ΑΝΑΔΕΙΞΗ της πρωτοπορίας και των καλών πρακτικών της εταιρίας/ κλαδικής ένωσης σχετικά με τα ουσιώδη θέματα
  • ΣΥΜΠΡΑΞΗ για την ανταλλαγή γνώσεων και συλλογική υλοποίηση δράσεων με άλλες πρωτοπόρες εταιρίες του κλάδου
  • ΣΥΜΒΟΛΗ στις πρωτοβουλίες των θεσμικών φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον με τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Εθνικού και  Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου Βιωσιμότητας

*Η συμμετοχή στο ΕΣΒΕ είναι ανοιχτή για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και κλαδικές ενώσεις, εφόσον είναι μέλη του CSR HELLAS.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022!

Button_ΌΡΑΜΑ_adj
Button_ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ_adj (2)
Button_ΆΞΟΝΕΣ_adj
Button_ATELIER_adj
BU122C~1
Όραμα & Στόχοι
Προσέγγιση
Yλοποίηση
CSR Atelier
Δράσεις & Εκδηλώσεις