ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ “ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ”

 

Ο Οδηγός Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας “Διαφάνεια και Διακυβέρνηση” αποτελεί καθοριστικό πυλώνα για την εμπέδωση και εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην πράξη. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη ελληνική έκδοση για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Ο Οδηγός είναι αποτέλεσμα πολύμηνης εργασίας, συλλογικής προσπάθειας και εθελοντικής συνεισφοράς μιας σημαντικής ομάδας στελεχών από επιχειρήσεις – μέλη του CSR HELLAS, με πλούσια εμπειρία και γνώση σε όλα τα επιμέρους θέματα που περιλαμβάνονται στις σελίδες του.

Με τον οδηγό αυτό απευθυνόμαστε σε κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες που συνάδουν με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για όλα τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που καλούνται να εφαρμόσουν την ΕΚΕ στην πράξη.

Μέλη που αξιοποιούν το εργαλείο