Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας της ΕΕ (21/04/21)

Την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με σκοπό τη βελτίωση της ροής χρημάτων προς βιώσιμες δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την εταιρική αναφορά βιωσιμότητας (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) προτείνεται ως θεμέλιο για την επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομίας. Απαιτεί…

Ο 6ος Φοιτητικός Διαγωνισμός για την ΕΚΕ “Νίκος Αναλυτής” ξεκινάει!